Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Józef Ogorzałek

Witamy

Na stronie kancelarii Komornika Sądowego Józefa Ogorzałka

Kancelaria dysponuje możliwością wysyłania elektronicznych zapytań do baz danych:

-CBDKW – Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych,
-ZUS- Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
-CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
-OGNIVO – Zapytanie do Krajowej Izby Rozliczeniowej

Kancelaria zapewnia wierzycielom wymianę danych za pośrednictwem serwisu:


Powyższe rozwiązania pozwalają na prowadzenie postępowań łącząc wiedzę oraz doświadczenie z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Komornik sądowy, zwany dalej „komornikiem”,

jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.
Przy wykonywaniu czynności komornik podlega nadzorowi sądu oraz nadzorowi odpowiedzialnemu prezesa sądu rejonowego przy którym działa.

Ustawa o komornikach sądowych Art. 2 i 2.1

Podstawa prawna

Podstawą prawną pełnienia służby komornika są przede wszystkim:

Kodeks Postępowania Cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296)
Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 771)
Ustawa o kosztach komorniczych z dnia 28 lutego 2018 r. (tj. Dz. U. 2018 poz. 770)