Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Józef Ogorzałek

Jak wpłacać?

Wpłaty na konto komornika

Wszelkich wpłat z tytułu zadłużenia lub zaliczki wierzyciela należy dokonywać na rachunek komornika w:

Bank BNP Paribas Bank Polski S.A.
NR: 93 1600 1462 1879 0641 9000 0001

W tytule przelewu należy odpowiednio wskazać:


W przypadku zaliczki wierzyciela - Zaliczka NR KM np: Zaliczka KM 1/18

W przypadku spłaty zadłużenia: Spłata NR KM np: Spłata KM 2/18