Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Józef Ogorzałek

Właściwość terytorialna

Wybór komornika

Zgodnie z art 8 ust. 1 Ustawy o Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018r. komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwy dla Sądu Rejonowego, z zastrzeżeniem Art. 10 ust. 1, który stanowi iż Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika, z wyjątkiem spraw o:

- egzekucję z nieruchomości;
- wydanie nieruchomości;
- wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
- opróźnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych z osób lub rzeczy;
- w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Rewir

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Józef Ogorzałek jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie tj.:

-w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka, na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk;

-miasta Świdnik oraz gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Krzczonów, Ludwin, Łęczna, Mełgiew, Milejów, Niemce, Piaski, Puchaczów, Rybczewice, Spiczyn, Strzyżewice, Trawniki, Wólka, Wysokie i Zakrzew.

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 9 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt.2 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 771, ze zm.) Komornik Sądowy Józef Ogorzałek zawiadamia, że od dnia 22 sierpnia 2022r. nie będzie przyjmował spraw z wyboru wierzyciela.